ریاست

دکنر مسلم حق شناس

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر (دانشگاه پلی تکنیک)

تماس: ۴۴۸۶۸۴۴۴-۰۲۱