تجهیزات آزمایشگاهی

 

کاربر گرامی

سایت مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی دروضعیت به روز سانی می باشد .در صورت نیاز مبرم با مرکز کامپیوتر به شماره 44868440 تماس بگیرید.
با تشکر

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی