مرکز فنآوری اطلاعات و ارتباطات

 بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات :


این مرکز که مجهز به کامپیوتر های جدید  با سرعت وتوانایی بالا است در انجام امورپایان نامه و امور تحقیقاتی
دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشدفعال بوده وبا فراهم بودن اینترنت پرسرعت وبا استفاده از فیبر نوری و
ایجاد شبکه اینترنتی بی سیم  درمحوطه مجتمع آزمایشگاهی ضمن ارائه خدمات، علاوه بر سرویس دهی کامل
از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری در امور آزمایشگاه ها نیزفعالیت دارد.

از طرفی راهبری تمام سیستمهای پیشرفته آزمایشگاه های تخصصی و دستگاه های آن از طریق کامپیوترهایPC و
باسیستم عامل­های متفاوت و نرم افزارهای مختلف تخصصی که وظیفه کنترل و اجرای فرامین جهت انجام آزمایشات
و کسب نتیجه و استاندارسازی گزارشات این دستگاه
ها را فراهم می نمایدبرعهده داشته، تانتایج قابل بررسی و
مناسبی در اختیار دانشجویان واساتید قرار گیرد.

معرفی جامع مجتمع آزمایشگاهی  زکریای رازی


کارشناس مسئول:
سیدعلیرضا موسوی قیداری
پست الکترونیکی:   
alireza.musavi@srbiau.ac.ir

 تماس : 44868440 - 021

فرم راهنمای فنی وسوابق تجهیزات آزمایشگاهی (فرم های اختصاصی آزمایشگاه های استاندارد)

فرم درخواست ثبت پست الکترونیکی