آزمایشگاه بیوشیمی

4-    آزمایشگاه بیوشیمی

 

آزمایشگاه بیوشیمی در فضایی به مساحت حدوداً 60 متر با کاربری پژوهشی طراحی گردیده است. با توجه به امکانات و تجهیزات مناسب موجود در آزمایشگاه بیوشیمی این امکان را برای دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بیوشیمی فراهم نموده است تا بتوانند پایان نامه تحصیلی خود را در این آزمایشگاه به اتمام برسانند و آمادگی اجرای طرح­های تحقیقاتی با توجه به پتانسیل­های موجود را نیز دارد. از جمله آزمایشاتی که می­توان اشاره نمود بررسی و اندازه­گیری فعالیت­های آنزیمی و پروتئینی می­باشد که با استفاده از دستگاه هایی مانند هود لامینار، بن ماری، کوره الکتریکی، اتوکلاو، سانتریفوژهای یخچالدار، انکوباتور، آون، پمپ روتاری، شیکرانکوباتور،تانک­های الکتروفورز و فریزر 20- درجه سانتیگراد و ... انجام می­شود وامکانات خوبی را به دانشجویان در محیطی مناسب فراهم می­نماید تا بتوانند به نحوشایسته از دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی استفاده نمایند.