آزمایشگاه میکروبیولوژی

- آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی با هدف تحقق بخشیدن به پروژه­های پژوهشی دانشجویان رشته میکروبیولوژی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می­نماید. دستگاه و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتنداز :هود لامینار، انکوباتور، انکوباتور CO2، شیکر انکوباتور یخچالدار، میکروسکوپ، سانتریفوژ یخچال دار، استریومیکروسکوپ، ترازو دیجیتالی، شیکر لوله ، دستگاه آب مقطرگیری، pHمتر، آون، بن ماری، فریزر20-  درجه سانتیگراد، اتوکلاو،شیکر صفحه ای ، شیکر اوربیتالی، کلنی شمار، هیتر و همزن مغناطیسی می­باشد. در این آزمایشگاه کلاس­های آموزشی نیز در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می­گردد.