آزمایشگاه زیست جانوری

   آزمایشگاه زیست شناسی جانوری:

در این آزمایشگاه علاوه بر انجام تحقیقات مربوط به رشته زیست شناسی جانوری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه­های کشت سلول و بافت، بررسی اثرات دارو و مواد شیمیایی و عصاره­های گیاهی روی اندامها، بررسی رفتارهای فیزیولوژیکی، و همچنین عملیات دروس مختلف آموزشی این رشته در زمینه­های جنین شناسی، کشت سلول و بافت، بیوفیزیک برگزار می­شود.امکانات این آزمایشگاه شامل انکوباتور CO2 دار، میکروسکوپ اینورت به همراه دوربین جهت پیگیری روند کشت سلول، میکروسانتریفوژ یخچال دار، سانتریفوژ هماتوکریت، سانتریفوژ لوله­ای، میکروسکوپ، استریومیکروسکوپ، استریوتاکسی، شامل باکس، دستگاه جوجه کشی، دستگاه سوکسله، دستگاه کلونجر، قفس متابولیک، هات­پلیت فارماکولوژی، تانک نیتروژن، انواع ترازوهای دیجیتالی، هموژنایزر، شیکر اوربیتالی، دستگاه آب مقطرگیری، pHمتر، آون، بن ماری، فریزر، ورتکس و ... می­باشد. از امکانات دیگر این آزمایشگاه ، اطاق نگهداری حیوانات آزمایشگاهی  می باشد  با ظرفیت پذیرش 40 نفر دانشجوی پژوهشی ارشد و دکتری جهت تحقیق روی حیوانات آزمایشگاهی شامل موش سوری و رت، خوکچه هندی، همستر، خرگوش و ...