آزمایشگاه شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی آلی  :

در این آزمایشگاه دروس عملیات و تحقیقات مربوط به رشته شیمی گرایش آلی در سطوح کارشناسی‌ارشد و دکتری انجام می­گیرد. امکانات این آزمایشگاه شامل دستگاه‌های روتاریRotary evaporator) ) دستگاه تعیین ذوب، pH متر ، هدایت سنج ، سوکسله و غیره می­باشد.