آزمایشگاه تخصصی۴

4-  آزمایشگاه تخصصی 4(X-RAY Spectroscopy)                       مسئول آزمایشگاه: حجت پور حاجی آقا

1-  دستگاه XRD:
این دستگاه دارای دقت و قدرت آنالیز بسیار بالایی است و در زمینه شناخت کریستال ها آنالیز فشار و استرس جهت کنترل عملیات نورد و پرس، آنالیز کیفی و کمی فازها دارای کاربرد و توانایی های بسیار بالایی است که در حال حاضر به علت نبود سخت افزار و نرم افزار مربوطه فقط آنالیز کیفی و کمی فازها قابل انجام است
.

 2- دستگاه هایXRF :

دو دستگاه XRF به منظور تجزیه عنصری نمونه های مجهول با استفاده ازروش طیف سنجی فلوئور سانس پرتو ایکس طراحی و ساخته شده است که روش­های آنالیز به سه طریق آنالیز کیفی و نیمه کمی و کمی قابل اجراست .

این دستگاه­ها قابلیت آنالیز نمونه­ها به صورت جامد (قرص با قطر cm3یاcm4 ) را دارا هستند و میتوانند عناصر جدول تناوبی را از عنصرشماره11(Na) تا عنصر92
(Uranium) را آشکارکنند.