آزمایشگاه تخصصی۳

- آزمایشگاه تخصصی 3: Atomic& Molcular Spectroscopy


مسئول آزمایشگاه: دکتر فریبا زمانی

۱ - دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی Atomic Absorption Varian مدل SpectrAA-200

شرح مختصر دستگاه:

لامپ های موجود در آزمایشگاه عبارتند از: Al-Ni-Cu-Zn-Ag-Si-Hg-Mg-Pb-Cr-V-Fe-P-Ca-Ba-Co-Cd - Sr که میتوان برای آنالیز کمی عناصر از آنها استفاده کرد. در مورد آماده سازی نمونه ها باید توجه کرد که نمونه های داده شده به دستگاه به صورت محلول و در واقع یونیزه باشد که بوسیله دستگاه مکیده شده و وارد سیستم می‌شود.این دستگاه قادراست که غلظت مقادیر بسیار جزئی و ناچیز عناصر فلزی را در نمونه‌های مورد آزمایش اندازه‌گیری کند. این مقادیر می‌توانند در حد ppm مورد سنجش قرار گیرند. البته درصورت استفاده از کوره گرافیتی به‌جای شعله، می ‌توان این حساسیت راتا حد ppb بالا برد. همچنین با استفاده از VGA می‌توان عناصری مثل سلنیم را که تشکیل هیدرید فلزی می‌دهند در حد ppb آنالیز کرد. دستگاه جذب اتمی را می توان در زمینه های مختلف آنالیز از جمله زیستی، دارویی، بیولوژی، شیمیایی، کشاورزی، خاک، سنگ‌های‌معدنی و آلیاژها به کار برد و همچنین در بخش صنایع‌غذایی و صنعتی هم کاربرد فراوان دارد.

 

۲- دستگاه ICP (Inductivity Coupled Plasma) پلاسمای جفت شده القائی مدل YJ UlTRACE138:روش پلاسمای جفت شده القائی یک روش نشری است و اساس آن بر مبنای اندازه گیری انرژی نشر شده توسط اتم های برانگیخته می‌باشد. این دستگاه قادر است غلظت نمونه های مجهول را در حد ppm و ppb اندازه گیری نماید و اکثر عناصر موجود در جدول تناوبی (حدود ۷۵ عنصر) به جز یک سری گاز ها و یا عناصر ی با نقطه ذوب بالا را می ‌تواند شناسایی و تعیین مقدار نماید.این دستگاه بعلت نشری بودن محدوده وسیع غلظتی از ppb تا ppm را اندازه می ‌گیرد و برای نمونه های زیست محیطی، زمین شناسی، صنایع غذایی، شیمی و کشاورزی مناسب است.
 

۳- دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز FT-IR) Spectroscopy Fourier Transfer infrared )

این دستگاه یکی از دستگاه‌های توانمند در زمینه‌های طیف سنجی مادون قرمز است که در تحقیقات بنیادی و کاربردی رشته ‌های علوم پایه و فنی و مهندسی برای آنالیزهای کمی و کیفی و تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیشتر برای موارد کیفی استفاده می‌شود. ویژگی دستگاه FT-IR نسبت به IR آن است که تمامی طول موج‌های ناحیه طیفی مورد نظر در یک زمان به نمونه تابیده شده در حالی که در روش های پاشنده معمولی IR ، تنها بخشی کوچک از طول‌ موج ها در یک زمان به نمونه می‌رسد. بنابراین سرعت، قدرت تفکیک FT-IR از IR به مراتب بهتر است. طیف مادون قرمز را برای جامدات (به شکل قرص با پودر KBr یا فیلم)مایعات(به شکل رقیق شده در حلال ‌های آلی) و گازها می ‌توان تهیه ک رد. نرم افزار این دستگاه دارای توانایی انجام عملیات ریاضی و آماری و اپراتوری ساده است. همچنین به راحتی به Library این دستگاه می‌توان دست پیدا کرد.

۴ - دستگاه طیف سنجی رامان Raman Spectroscopy - مدل FT-Raman 960
روش طیف سنجی رامان بر پخش تابش استوار است و برای شناسایی گروه های عاملی موجود در ترکیبات استفاده میشود و در اندازه گیری ترکیبات معدنی دستگاه Raman بر IR ارجحیت دارد ، زیرا از محلول های آبی می‌توان استفاده کرد . علاوه بر این ارتعاشات پیوند های فلز – لیگاند، معمولاً در ناحیه cm -1100-700 در IR به راحتی قابل اندازه گیری نیستند، در صورتیکه در رامان،فعال و به راحتی قابل اندازه گیری می باشند.

مشخصات فنی دستگاه: منبع تابش در این دستگاه لیزر nm 1064 بوده و محدوده طول موج قابل اندازه گیری با این دستگاه cm -1400 تا ۴۰۰۰ می باشد و بطور کلی ترکیباتی در رامان فعال هستند که در حین ارتعاش قطبش پذیری که معیاری از آزادی و سهولت جابجا شدن الکترونها در ماده است، تغییر کند.

 

۵- دستگاه CHN آنالایزر مدل EA112 کمپانی Thermo Finningan :

دستگاه آنالیز عنصری CHNOS دستگاه تمام اتوماتیک و خودکاری است که قادر است به سرعت مقادیر کمی کربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد و اکسیژن را به صورت های مختلف CHNS ، CHN ، N ، S ، O از نمونه های معین، تعیین کند. از این دستگاه برای تعیین عناصر موجود در مواد شیمیایی و دارویی، ترکیبات آلی، نفت و مواد استخراج شده از زغال سنگ، مواد ژئولوژیکی، کودهای شیمیایی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی و نمونه های زیست محیطی استفاده می‌شود.