نماتد شناسی

-    آزمایشگاه نماتدشناسی:

 

در این آزمایشگاه علاوه بر برگزاری کلاس اصول نماتدشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، انجام پروژه­های تحقیقاتی درمقطع کارشناسی ارشدودکتری صورت می­پذیرد. امکانات این آزمایشگاه میکروسکوپ، سانتریفوژ، استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ استاد- دانشجو، انکوباتورو همچنین امکانات لازم جهت جداسازی نماتدها از  بافت های گیاهی و خاک و تهیه اسلاید می باشد.