علوم دامی وهیستوتکنیک

آزمایشگاه علوم دامی و هیستوتکنیک

 

آزمایشگاه علوم دامی جهت انجام عملیات دروس آموزشی مختلف رشته علوم دامی درسطوح دکتری و کارشناسی ارشد بوده و در امور پژوهشی و پایان نامه ها، فعالیت دارد. آزمایشگاه علوم دامی دارای امکاناتی چون سانتریفوژ، pHمتر، آون، انکوباتور، میکروسکوپ، حمام آب گرم، هموژنایزر، فریزر °C20- ، همزن مغناطیسی، هیتر و غیره می­باشد. همچنین آزمایشگاه علوم دامی در زمینه هیستوتکنیک جهت انجام عملیات دروس آموزشی مختلف رشته علوم دامی، علوم جانوری و علوم گیاهی و غیره در سطوح مختلف کارشناسی ارشد، دکتری فعالیت دارد.این آزمایشگاه در زمینه مطالعات تحقیقاتی بافت­های گیاهی و جانوری شامل برش گیری، رنگ آمیزی ... فعالیت می­کندو دارای دستگاه های پاساژ بافت، میکروتوم، دستگاه رنگ آمیزی بافت، دستگاه عکسبرداری می­باشد.