بیماری شناسی گیاهی

آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی :

 

دراین آزمایشگاه علاوه برآموزش عملی دروس مختلف رشته بیماری‌شناسی گیاهی درمقاطع دکتری و کارشناسی‌ارشد، تحقیقات مختلف در قالب پایان نامه  دانشجویی بر روی بیماری‌های قارچی، باکتریایی، ویروسی و غیرانگلی در نباتات و محصولات زراعی و باغی از نظر تشخیص و اتیولوژی،  اپیدمیولوژی، بیواکولوژی و مکانیسم‌های بیماری زایی و طرق مختلف مبارزه با آنها صورت می‌گیرد. امکانات این آزمایشگاه شامل انواع میکروسکوپ، استریومیکروسکوپ، هود های لامینار و شیمیایی،بن ماری، میکروسانتریفوژ، انکوباتور ،ترازو، اتوکلاو، امکانات کشت قارچ و باکتری، ماکروویو، شیکر، آون، فریزر20- درجه سانتیگراد، PCR، الکتروفورز، مواد شیمیایی و امکانات تهیه نمونه های زیستی برای ارزیابی های مختلف می باشد. در این آزمایشگاه امکانات جدا سازی ، همسانه سازی و  انتقال ژن برای نمونه های تحقیقاتی نیز موجود می باشد.