آزمایشگاه حشره شناسی

آزمایشگاه حشره شناسی:

 

برگزاری عملیات دروس مختلف رشته حشره شناسی کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شامل دروس فیزیولوژی تکمیلی و پیشرفته حشرات، اکولوژی حشرات، مورفولوژی حشرات، کنه شناسی تکمیلی و پیشرفته،  سم شناسی تکمیلی، رده بندی حشرات نارس، آنتوموفاژها و رده بندی حشرات وکاربردژنتیک در حشرات و همچنین بررسی بیولوژی، اکولوژی و فیزیولوژی حشرات و جمع آوری، شناسایی و تکمیل مجموعه فون حشرات و کنه­های خاکزی و گیاهی و تعیین مقدار باقی­مانده سموم کشاورزی در محصولات کشاورزی و بررسی خاصیت حشره کشی و دور کنندگی اسانسهای گیاهی، بررسی اثر زهر عقرب و نیش زنبور در درمان دیابت و سرطان، گزارش گونه های جدید کنه برای ایران و جهان اثر گاز ازن بر روی محصولات کشاورزی، فرموله کردن سموم کشاورزی بصورت نانو در این آزمایشگاه صورت می­گیرد. امکانات این آزمایشگاه شامل وسایل جمع آوری، پرورش و تهیه اسلاید از حشرات و کنه­ها، میکروسکوپ نوری و استریومیکروسکوپ، انواع انکوباتور، انواع ترازوی حساس،  ژرمیناتور، شیکر، pH سنج، دستگاه اسانس گیری(کلونجر)، سوکسله، مخلوط کن آزمایشگاهی، قیف برلز، ورتکس، الفکتومتر، آسیاب، ازن ژنراتور، شوف بالن، میکروسکوپ استاد- دانشجو و غیره می­باشد.