آزمایشگاه های تخصصی

رئیس اداره آزمایشگاههای تخصصی:

دکتر کامبیز لاریجانی


استادیار گروه تخصصی شیمی

شماره تماس: ۴۴۸۶۸۴۳۵ - ۰۲۱