آزمایشگاه کشت بافت

آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

 

دراین آزمایشگاه کلاس­های آموزشی دوره کارشناسی ارشد در رشته باغبانی ارائه میشود  و دانشجویان  در مقطع دکتری و کار­شناسی ارشد جهت امور پژوهشی فعال بوده و سرویس دهی به سایر آزمایشگاه های مربوطه نیز انجام می­گیرد. امکانات موجود در آزمایشگاه عبارتند از: میکروسکوپ، انکوباتوریخچالدارمجهز به نور، ترازوی دیجیتالی، هیتر، آون ،الکتروفورز، فریزر70- درجه سانتیگراد، یخچال، بن ماری، Spin، دستگاه آب مقطرگیری، هود استریل، اتوکلاو، سانتریفیوژ، پاور ساپلای  و استریو میکروسکوپ .