درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی در دوران شیوع COVID ۱۹

درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی در دوران شیوع COVID ۱۹
تعداد بازدید:۶۵۰
درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی در دوران شیوع COVID ۱۹

بنابر ابلاغ شیوه نامه فعالیت آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط فاصله گذاری
هوشمند ناشی از شیوع کرونا
و به منظور بهره برداری بهینه از امکانات آزمایشگاهی و
کارگاهی برای کمک به رفع نیازهای بهداشتی جامعه و از سوی دیگر پاسخگویی به نیازهای پژوهشی
ضروری، بخصوص نیازهای تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، بدینوسیله شیوه نامه فعالیت
آزمایشگاه ها و کارگاه ها در شرایط فاصله گذاری هوشمند ناشی از شیوع کرونا با اهداف زیر ابلاغ می
شود:
۱ -انجام فعالیت های پژوهشی ضروری مربوط به رساله های دکترای تخصصی و پایان نامه های کارشناسی
ارشد و دکترای حرفه ای؛
۲ -تسهیل شرایط استفاده از امکانات آزمایشگاهی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کمک به کاهش
حجم جابه جایی دانشجویان بین محل سکونت و تحصیل؛
۳ -استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی واحدهای دانشگاهی برای تولید محصولات یا ارایه خدمات
در راستای خدمت رسانی به جامعه و نظام بهداشتی و درمانی کشور به منظور مقابله با ویروس کرونا؛
۴ -ادامه روند همکاری آزمایشگاه ها و کارگاه های واحدهای دانشگاهی با واحدها و سازمان های خارج
ازدانشگاه ازجمله واحدهای صنعتی، گمرک، سازمان ملی استاندارد و ...؛
۵ -مرتفع شدن نیاز آزمایشگاهی و کارگاهی ضروری طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه؛
۶ -امکان انجام ارزیابی های دوره ای تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته


بدیهی است دانشجویان متقاضی استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در راستای
انجام پایان نامه و رساله خود وبا توجه به امکانات موجود ، پس از تکمیل فرم ذیل آن را به آدرس پست الکترونیکی آزمایشگاهها به آدرس :

razilabs@srbiau.ac.ir

ارسال فرمایند.

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل